Regulamin pola paintballowego PAINTBALL RANCZO:

 1. W grze w paintball mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia oraz nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Do gry może służyć tylko sprzęt paintballowy. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 3. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
 4. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 5. Walka wręcz jest zabroniona.
 6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  – trafienia środkiem przeznaczonym do paintballu, pozostawiającym ślad farby;
  – własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;
 7. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymając marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu se odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.
 8. Na polu do gry w paintball mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 9. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 10. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 11. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry w paintball zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa ( w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.

Pobierz wersję elektroniczną regulaminu