REGULAMIN

Regulamin pola paintballowego PAINTBALL RANCZO:

W grze w paintball mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia oraz nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Do gry może służyć tylko sprzęt paintballowy.

Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.

Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry. Walka wręcz jest zabroniona.

Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: – trafienia środkiem przeznaczonym do paintballu, pozostawiającym ślad farby; – własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta; Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymając marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.

Na polu do gry w paintball mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry w paintball zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa ( w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.

Oświadczenie:  Pobierz

Regulamin: Pobierz